Dlaczego Biuro Rachunkowe

Szanowni Państwo,


Prowadzenie działalności gospodarczej, jak Państwo zdążyliście się zorientować, to nie tylko skupienie się na faktycznej działalności przynoszącej dochód firmie, ale także konieczność kontaktowania się z Urzędem Skarbowym, ZUS-em, GUS-em, a co najważniejsze ciągłe śledzenie zmieniających się przepisów prawnych.


Korzyści, jakie wynikają dla Państwa z podjęcia współpracy z Biurem Rachunkowym VESTO, to m.in. :

  • przeniesienie wszystkich kontaktów z US, ZUS-em, GUS-em itp. na nasze biuro,
  • przeniesienie odpowiedzialności cywilnej za ewentualne błędy księgowe na nasze biuro,
  • skupienie się przedsiębiorcy na faktycznym prowadzeniu firmy i jej rozwoju, a nie na załatwianiu absorbujących czas spraw pobocznych, tj. księgowość, kadry, kontakty z urzędami,
  • dogodne dla klienta miejsce i czas spotkania (przewidujemy dwa spotkania w miesiącu) .

Jeśli natomiast zamierzają Państwo zatrudnić lub zatrudniają księgowego, kolejne korzyści jakie możemy Państwu zagwarantować to :

  • obniżenie kosztów prowadzenia księgowości (koszt usług księgowych niższy od kosztów zatrudnienia pracownika i wypłaty wszelkich świadczeń z tym związanych tj. urlopy, wynagrodzenie chorobowe oraz pozostałych świadczeń wynikających z przepisów pracy i BHP),
  • pełna dyspozycyjność biura - biuro nie choruje, nie przebywa na urlopie,
  • nie ponoszą Państwo niemałych kosztów wyposażenia stanowiska pracy, prenumeraty literatury fachowej, szkolenia pracowników działu księgowo-kadrowego,
  • nie ponoszą Państwo kosztów związanych z opłaceniem kar i grzywien za błędy księgowego.

Podjęcie współpracy z Biurem Rachunkowym VESTO zapewnia Państwu poczucie bezpieczeństwa związanego z odpowiedzialnością za prawidłowość prowadzonej księgowości, w przeciwieństwie do prowadzenia księgowości we własnym zakresie, gdyż Biuro posiada polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.


Z wyrazami szacunku

Joanna Świca

Właściciel VESTO Biuro Rachunkowe

Poprawiony: niedziela, 13 grudnia 2009 23:41
 
Ul. Kupiecka 93/11 (IVp.)

65-001 Zielona Góra

Tel.: 68 459 41 81

Fax: 68 459 41 82

biuro@vesto.pl

kadrowa@vesto.pl