Od 01.07.2018 r. zacznie obowiązywać mechanizm podzielnej płatności, tzw. split payment.

Stosowanie mechanizmu podzielnej płatności będzie dobrowolne i dotyczyć będzie transakcji dokonywanych wyłącznie pomiędzy podatnikami podatku VAT.

Wszystkim, którzy posiadają bankowy rachunek FIRMOWY ZŁOTÓWKOWY bank założył konto pomocnicze do obsługi podatku VAT. Konto to jest bezpłatne i przelewy z tego konta również. Bank zakłada takie konto automatycznie tylko do jednego rachunku, więc jeśli ktoś posiada kilka kont złotówkowych i z nich korzysta, musi w swoim banku dowiedzieć się, jak można do nich założyć konto pomocnicze.

Mechanizm płatności split payment polega na tym, że każdy z nas, kto otrzyma fakturę z wykazanym podatkiem VAT będzie mógł opłacić ją przy zastosowaniu w.w. mechanizmu, wybierając odpowiednią opcję płatności w swoim systemie bankowym. Po wyborze split payment kwotą netto obciążony zostanie rachunek bieżący, natomiast podatkiem VAT rachunek pomocniczy do obsługi podatku VAT. Jeśli na koncie pomocniczym nie będzie środków, system bankowy automatycznie pobierze środki na VAT z rachunku bieżącego. Tak przekazane środki spowodują, że kwota netto wpłynie rachunek bieżący naszego kontrahenta, a kwota podatku VAT na jego rachunek pomocniczy służący do obsługi podatku VAT.

Podobnie będzie się miała sytuacja, jeśli my wystawimy fakturę z VAT dla naszego kontrahenta i on nam za nią zapłaci przy użyciu systemu split payment, czyli kwota netto wpłynie na nasz rachunek bieżący, a kwota VAT na rachunek pomocniczy. W ten sposób na naszym rachunku pomocniczym będą zbierały się środki do obsługi podatku VAT na nasze potrzeby.

Aby jednak dokonać płatności w systemie podzielnej płatności będziemy musieli na przelewie oprócz tradycyjnych danych podać numer faktury, NIP kontrahenta oraz kwotę netto i kwotę podatku VAT jaka wynika z danej faktury. Co ważne : będzie można dokonywać płatności częściowych za faktury, natomiast nie będzie można łączyć kilku faktur w jednym przelewie, czyli jedna faktura, to jeden przelew. Będzie można również wybiórczo stosować sposób dokonywania płatności, czyli za jedną fakturę będzie można zapłacić tradycyjnie, a za inną przy zastosowaniu split payment.

Chcę podkreślić, że przelewy te można będzie stosować tylko do płatności złotówkowych, chyba że ktoś będzie chciał fakturę w walucie zapłacić w złotówkach, ale wtedy też musi wskazać rachunek złotówkowy kontrahenta (więcej problemów i na pewno mało opłacalne ze względu na koszty przewalutowania).

Mechanizm split payment można będzie stosować tylko do tzw. faktur przelewowych, czyli faktury opłacane kartą i gotówką rozliczamy na takich samych zasadach jak dotychczas.

Proszę również przeanalizować, czy będąc podatnikiem VAT posiadacie Państwo rachunek bankowy firmowy, czy posługujecie się rachunkiem prywatnym. Jeśli do dokonywania płatności wykorzystujecie Państwo rachunek prywatny i ten też podajecie na fakturach, żeby kontrahent przekazał na ten rachunek należność za Waszą usługę lub towar, to będziecie mieć Państwo problem. Problem ten polegał będzie na tym, że ani Państwo nie będziecie mogli dokonywać podzielnej płatności, a co gorsze jeśli Wasz kontrahent zapłaci za fakturę na Wasz prywatny rachunek używając systemu split payment, to pieniądze skierowane do Was się „odbiją” i wrócą na jego rachunek. Uniknięciem tego typu kłopotów jest jak najszybsze założenie rachunku firmowego.

Należy pamiętać, że o tym, czy zastosować system podzielnej płatności będzie decydować nabywca towaru czy usługi.

 

KORZYŚCI ZE STOSOWANIA SPLIT PAYMENT:

 

 1. Przyspieszony zwrot nadpłaconego podatku od towarów i usług – korzystając z rachunku bankowego do celów VAT przedsiębiorca będzie mógł uzyskać zwrot nadpłaconej kwoty podatku już w ciągu 25 dni od złożenia deklaracji, bez konieczności spełnienia dodatkowych warunków.
 2. Brak sankcji przewidzianych w art. 112b i 112c ustawy o VAT (zastosowanie podwyższonej stawki odsetek za zwłokę w wysokości 150% standardowej stawki) – sankcje te dotyczą m.in. omyłkowego wykazania zaniżonej kwoty zobowiązania podatkowego, czy też niezłożenia deklaracji i niewpłacenia należnego podatku, jak również ujęcia w deklaracji VAT z tzw. pustej faktury. Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami przedsiębiorca korzystający ze split payment nie będzie mógł zostać ukarany za wskazane wyżej czyny.
 3. Brak zastosowania przepisów z rozdziału Xa ustawy o podatku od towarów i usług, dotyczących odpowiedzialności solidarnej w VAT. Stosowanie procedury split payment pomoże zatem przedsiębiorcom uchronić się przed negatywnymi konsekwencjami w przypadku transakcji z nieuczciwym kontrahentem.
 4. Możliwość zmniejszenia należności podatkowej przy wcześniejszym wysłaniu deklaracji i zapłacie VAT ze specjalnego rachunku bankowego dla celów podatku od towarów i usług (kwota będzie bardzo niska wyliczona wg specjalnego wzoru)

 

WADY ZE STOSOWANIA SPLIT PAYMENT:

 1. Zmniejszenie płynności finansowej – przedsiębiorcy nie będą mogli swobodnie korzystać ze środków zgromadzonych na specjalnym rachunku bankowym do celów VAT (będą mogli przeznaczyć je jedynie na zapłatę podatku do swoich kontrahentów lub też na uregulowanie zobowiązania podatkowego względem urzędu skarbowego).
 2. Długi okres oczekiwania na przeniesienie środków z rachunku do celów VAT na tradycyjny rachunek bankowy (ostatecznie na przelew taki możemy czekać nawet 60 dni). Co więcej, będzie to możliwe wyłącznie po odpowiednim uargumentowaniu takiej prośby, więc szansa na odzyskanie zgromadzonych tam pieniędzy będzie zależała od decyzji naczelnika urzędu skarbowego.
 3. Brak kontroli błędów w przygotowywanych przelewach z wykorzystaniem procedury split payment – przedsiębiorca będzie sam dzielił przelew, wpisując osobno kwotę netto oraz kwotę podatku. W ten sposób może dojść do wielu pomyłek i otrzymania niewłaściwej kwoty za wystawioną fakturę.
 4. Konieczność płacenia osobnym przelewem za każdą fakturę od jednego kontrahenta.
 5. Decyzję o zastosowaniu procedury split payment podejmuje nabywca. W sytuacji, gdy będzie on opłacał w ten sposób tylko część faktur od danego sprzedawcy, może zostać posądzony o to, że wiedział, że opłaca dokument wystawiony dla ukrycia innej czynności.

 

DOBROWOLNOŚĆ STOSOWANIA SYSTEMU PŁATNOŚCI BĘDZIE OKRESEM PRZEJŚCIOWYM. JEŚLI WSZYSTKO PÓJDZIE PO MYŚLI RZĄDU, TO SYSTEM TEN OD 01.01.2019 ROKU BĘDZIE OBOWIĄZKOWYM.

 

 


Dlaczego my?

 • doświadczenie - ponad 20 lat na rynku oraz różnorodność obsługiwanych branż i form organizacyjnych
 • kompetencje – certyfikat księgowy Ministerstwa Finansów
 • bezpieczeństwo – ubezpieczenie zawodowe biura
 • kompleksowość obsługi - wszelkie działania związane z księgowością, kadrami, płacami i kontaktami z urzędami prowadzone są przez nasze biuro
 • komfort – jedna wizyta w miesiącu w naszym biurze pozwala na zapewnienie pełnej obsługi księgowo-kadrowej
 • oszczędność czasu – zwolnienie z konieczności samodzielnych rozliczeń podatków, składania deklaracji, pilnowania terminów, śledzenia zmieniających się przepisów, a skupienie się na faktycznej działalności przynoszącej dochód firmie
 • oszczędność pieniędzy – koszt wynagrodzenia dla biura za świadczone usługi jest niższy od kosztów zatrudnienia księgowego i wyposażenia go w niezbędne narzędzia do wykonywania pracy (komputer, programy, fachowa literatura, szkolenia, itd.)
 • pełna dyspozycyjność biura – biuro nie choruje, nie przebywa na urlopie

Certyfikat księgowy Ministerstwa Finansów jest gwarancją najwyższych kwalifikacji w zawodzie księgowego.

Współpracując z naszym biurem rachunkowym nie ryzykujesz. Ryzyko popełnionych błędów przejmuje nasz ubezpieczyciel.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.