Czy musimy informować ZUS o umowie o dzieło zawartej ze studentem?

Zawarliśmy umowę o dzieło z osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej, która nie jest naszym pracownikiem. Czy powinniśmy poinformować ZUS o zawarciu tej umowy, skoro wykonawca nie ma ukończonych 26 lat i jest studentem?

Termin zwrotu VAT w przypadku likwidacji działalności

Co zrobić w sytuacji, w której zamykasz działalność gospodarczą i w ostatnim miesiącu wysyłania JPK_VAT nie posiadasz sprzedaży, jednak uwzględniona została kwota VAT należnego wynikającego ze spisu z natury. W rozliczeniu za miesiąc powstała nadwyżka podatku naliczonego nad należnym. Czy możesz wystąpić o zwrot tej nadwyżki w terminie 60 dni, czy w tej sytuacji zwrot jest możliwy tylko w terminie 180 dni?

Wysokość stawki podatku stosowanej u zleceniobiorców

Co zrobić, jeśli dochód zatrudnionego w firmie zleceniobiorcy w listopadzie 2022 r. przekroczy kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, tj. 120.000 zł? Czy w tej sytuacji powinniśmy w listopadzie pobrać mu zaliczkę na podatek według stawki 12% i 32%, a w grudniu według stawki 32%?

Przychód otrzymany w okresie zawieszenia działalności gospodarczej

W 2021 r. przedsiębiorca prowadził działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym. W 2022 r. działalność zawiesił i podjął pracę na etacie. W okresie zawieszenia otrzymał odszkodowanie za szkodę w firmowym składniku majątku zgłoszoną w ubiegłym roku. Jak rozliczyć uzyskany przychód?

Opodatkowanie odszkodowania na ryczałcie

Co zrobić w sytuacji, gdy prowadzisz firmę transportową na ryczałcie i otrzymałeś odszkodowanie na naprawę samochodu ciężarowego? Czy i jaki będziesz musiał zapłacić podatek?

Wyższa składka zdrowotna w razie braku deklaracji

W przypadku gdy przedsiębiorca opodatkowany ryczałtem nie przekaże do ZUS informacji o wysokości firmowego przychodu osiągniętego w danym miesiącu, organ rentowy naliczy mu wtedy wyższą "urzędową" składkę zdrowotną. Tak wynika z art. 81 ust. 2zc ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej (...), w brzmieniu obowiązującym od 26 października 2022 r. Nowelizacji tego przepisu dokonano ustawą o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 2180), zwaną Polskim Ładem 3.0.

Usługi myjni samochodowych (usługi mycia, czyszczenia samochodów i podobne usług - PKWiU 45.2030.0), w tym świadczone przy użyciu urządzeń obsługiwanych przez klienta (myjnie bezobsługowe przyjmujące należność w bilonie, banknotach, lub innej formie bezgotówkowej) zostaną od 1 lutego 2023 r. objęte bezwzględnym obowiązkiem ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących. 

Obowiązek posiadania profilu na PUE ZUS od 2023 r.

Od 1 stycznia 2023 r. Każdy płatnik składek będzie miał ustawowy obowiązek posiadania profilu na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Jeśli nie założy go samodzielnie, dokona to za niego organ rentowy.


Dlaczego my?

  • doświadczenie - ponad 20 lat na rynku oraz różnorodność obsługiwanych branż i form organizacyjnych
  • kompetencje – certyfikat księgowy Ministerstwa Finansów
  • bezpieczeństwo – ubezpieczenie zawodowe biura
  • kompleksowość obsługi - wszelkie działania związane z księgowością, kadrami, płacami i kontaktami z urzędami prowadzone są przez nasze biuro
  • komfort – jedna wizyta w miesiącu w naszym biurze pozwala na zapewnienie pełnej obsługi księgowo-kadrowej
  • oszczędność czasu – zwolnienie z konieczności samodzielnych rozliczeń podatków, składania deklaracji, pilnowania terminów, śledzenia zmieniających się przepisów, a skupienie się na faktycznej działalności przynoszącej dochód firmie
  • oszczędność pieniędzy – koszt wynagrodzenia dla biura za świadczone usługi jest niższy od kosztów zatrudnienia księgowego i wyposażenia go w niezbędne narzędzia do wykonywania pracy (komputer, programy, fachowa literatura, szkolenia, itd.)
  • pełna dyspozycyjność biura – biuro nie choruje, nie przebywa na urlopie

Certyfikat księgowy Ministerstwa Finansów jest gwarancją najwyższych kwalifikacji w zawodzie księgowego.

Współpracując z naszym biurem rachunkowym nie ryzykujesz. Ryzyko popełnionych błędów przejmuje nasz ubezpieczyciel.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.