Zawarliśmy umowę o dzieło z osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej, która nie jest naszym pracownikiem. Czy powinniśmy poinformować ZUS o zawarciu tej umowy, skoro wykonawca nie ma ukończonych 26 lat i jest studentem?

TAK. Płatnik składek lub osoba fizyczna zlecająca dzieło informuje ZUS o zawarciu każdej umowy o dzieło, jeżeli umowa taka zawarta zostanie z osobą, z którą nie pozostaje w stosunku pracy lub jeżeli w ramach takiej umowy nie wykonuje pracy na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy. Tak wynika z art. 36 ust. 17 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1009 ze zm.). Przepis ten nie zwalnia z obowiązku poinformowania organu rentowego o zawartej umowie o dzieło w sytuacji, gdy wykonawca jest osobą posiadającą status studenta, która nie ma ukończonych 26 lat.

Obowiązek zgłaszania w ZUS zawartej umowy o dzieło dotyczy zarówno podmiotów posiadających status płatnika składek, czyli opłacających składki np. za pracowników czy zleceniobiorców, jak i osób fizycznych, które nie zatrudniają żadnych osób ani nie prowadzą jakiejkolwiek działalności, z której powinny opłacać za siebie składki do ZUS.

Informację o zawartej umowie o dzieło płatnik składek/osoba fizyczna ma obowiązek przekazać do ZUS w ciągu 7 dni od dnia zawarcia tej umowy. Termin ten należy liczyć od następnego dnia po zawarciu umowy o dzieło. Jeżeli jednak ostatni dzień terminu na zgłoszenie informacji do ZUS o zawartej umowie o dzieło będzie przypadał w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas termin ten przesuwa się na najbliższy następny dzień powszedni.

Informację o zawartej umowie o dzieło należy przekazać do organu rentowego na formularzu RUD. W formularzu tym, oprócz danych identyfikacyjnych i adresowych zamawiającego wykonanie umowy o dzieło oraz danych jej wykonawcy, należy podać informację o zawartej umowie o dzieło, tj.: datę zawarcia, rozpoczęcia i zakończenia umowy o dzieło. Ponadto trzeba wskazać, co jest przedmiotem zawartej umowy.


Dlaczego my?

  • doświadczenie - ponad 20 lat na rynku oraz różnorodność obsługiwanych branż i form organizacyjnych
  • kompetencje – certyfikat księgowy Ministerstwa Finansów
  • bezpieczeństwo – ubezpieczenie zawodowe biura
  • kompleksowość obsługi - wszelkie działania związane z księgowością, kadrami, płacami i kontaktami z urzędami prowadzone są przez nasze biuro
  • komfort – jedna wizyta w miesiącu w naszym biurze pozwala na zapewnienie pełnej obsługi księgowo-kadrowej
  • oszczędność czasu – zwolnienie z konieczności samodzielnych rozliczeń podatków, składania deklaracji, pilnowania terminów, śledzenia zmieniających się przepisów, a skupienie się na faktycznej działalności przynoszącej dochód firmie
  • oszczędność pieniędzy – koszt wynagrodzenia dla biura za świadczone usługi jest niższy od kosztów zatrudnienia księgowego i wyposażenia go w niezbędne narzędzia do wykonywania pracy (komputer, programy, fachowa literatura, szkolenia, itd.)
  • pełna dyspozycyjność biura – biuro nie choruje, nie przebywa na urlopie

Certyfikat księgowy Ministerstwa Finansów jest gwarancją najwyższych kwalifikacji w zawodzie księgowego.

Współpracując z naszym biurem rachunkowym nie ryzykujesz. Ryzyko popełnionych błędów przejmuje nasz ubezpieczyciel.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.