W przypadku gdy przedsiębiorca opodatkowany ryczałtem nie przekaże do ZUS informacji o wysokości firmowego przychodu osiągniętego w danym miesiącu, organ rentowy naliczy mu wtedy wyższą "urzędową" składkę zdrowotną. Tak wynika z art. 81 ust. 2zc ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej (...), w brzmieniu obowiązującym od 26 października 2022 r. Nowelizacji tego przepisu dokonano ustawą o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 2180), zwaną Polskim Ładem 3.0.

Przed zmianą art. 81 ust. 2zc ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, w przypadku gdy przedsiębiorca opodatkowany ryczałtem nie przekazał do ZUS informacji o miesięcznym przychodzie z działalności gospodarczej, organ rentowy ustalał mu z urzędu za ten miesiąc podstawę wymiaru składki zdrowotnej w kwocie minimalnego wynagrodzenia (w 2022 r. - 3.010 zł). Zasada wynikająca z tego przepisu obowiązywała też przedsiębiorców opłacających podatek dochodowy według skali podatkowej lub podatek liniowy (ewentualnie IP Box). Informację odpowiednio o przychodzie lub dochodzie przedsiębiorca podaje w deklaracji ZUS DRA - jeśli opłaca składki wyłącznie za siebie lub w raporcie ZUS RCA - gdy opłaca składki ubezpieczeniowe również za inne osoby.

 

Począwszy od 26 października 2022 r. z art. 81 ust. 2zc ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej wynika, że jeżeli osoba prowadząca działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem nie przekaże informacji o miesięcznym przychodzie z działalności gospodarczej, ZUS ustala jej z urzędu za ten miesiąc podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku (w 2022 r. - 3.732,62 zł). Tak ustalona kwota składki może ulec zmianie jedynie w wyniku kontroli lub w przypadku przekazania danych odpowiednio przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej lub właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Dla przedsiębiorców opodatkowanych według skali podatkowej lub podatkiem liniowym, którzy nie przekażą do ZUS informacji o miesięcznym dochodzie uzyskanym z działalności gospodarczej, organ rentowy ustala podstawę wymiaru składki zdrowotnej nadal w wysokości minimalnego wynagrodzenia.

 

Wprowadzona zmiana ma na celu usunąć ryzyko wystąpienia u ryczałtowców niedopłaty składki zdrowotnej, ponieważ najniższą podstawą jej wymiaru jest dla nich właśnie 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.


Dlaczego my?

  • doświadczenie - ponad 20 lat na rynku oraz różnorodność obsługiwanych branż i form organizacyjnych
  • kompetencje – certyfikat księgowy Ministerstwa Finansów
  • bezpieczeństwo – ubezpieczenie zawodowe biura
  • kompleksowość obsługi - wszelkie działania związane z księgowością, kadrami, płacami i kontaktami z urzędami prowadzone są przez nasze biuro
  • komfort – jedna wizyta w miesiącu w naszym biurze pozwala na zapewnienie pełnej obsługi księgowo-kadrowej
  • oszczędność czasu – zwolnienie z konieczności samodzielnych rozliczeń podatków, składania deklaracji, pilnowania terminów, śledzenia zmieniających się przepisów, a skupienie się na faktycznej działalności przynoszącej dochód firmie
  • oszczędność pieniędzy – koszt wynagrodzenia dla biura za świadczone usługi jest niższy od kosztów zatrudnienia księgowego i wyposażenia go w niezbędne narzędzia do wykonywania pracy (komputer, programy, fachowa literatura, szkolenia, itd.)
  • pełna dyspozycyjność biura – biuro nie choruje, nie przebywa na urlopie

Certyfikat księgowy Ministerstwa Finansów jest gwarancją najwyższych kwalifikacji w zawodzie księgowego.

Współpracując z naszym biurem rachunkowym nie ryzykujesz. Ryzyko popełnionych błędów przejmuje nasz ubezpieczyciel.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.