W 2021 r. przedsiębiorca prowadził działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym. W 2022 r. działalność zawiesił i podjął pracę na etacie. W okresie zawieszenia otrzymał odszkodowanie za szkodę w firmowym składniku majątku zgłoszoną w ubiegłym roku. Jak rozliczyć uzyskany przychód?

Uzyskany przychód należy rozliczyć w zeznaniu podatkowym.

Jednoosobowy przedsiębiorca wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), o ile nie zatrudnia pracowników, może skorzystać z instytucji zawieszenia działalności gospodarczej, uregulowanej w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162 ze zm.). W takim przypadku przedsiębiorca nie powinien w okresie zawieszenia wykonywać działalności gospodarczej i osiągać z niej bieżących przychodów. Natomiast dopuszcza się możliwość podejmowania działań mających na celu utrzymanie firmy. Nie jest też wykluczone osiąganie pewnych przychodów m.in. w związku z:

 • przyjmowaniem należności powstałych przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej,
 • zbywaniem własnych środków trwałych i wyposażenia,
 • osiąganiem przychodów finansowych, także z działalności prowadzonej przed datą zawieszenia jej wykonywania.

W przypadku gdy przedsiębiorca w okresie zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej uzyska z niej przychody, jest obowiązany do ich rozliczenia (opodatkowania), ale w terminie późniejszym. Trzeba bowiem zauważyć, że w okresie zawieszenia działalności przedsiębiorca jest zwolniony z obowiązku obliczania i wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. Zaliczki wpłaca się po ustaniu okresu zawieszenia. Tak wynika z art. 44 ust. 10 i 13 updof.

Należy również podkreślić, że zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej nie zwalnia przedsiębiorcy z obowiązku złożenia zeznania, choćby okres zawieszenia trwał cały rok podatkowy i przez cały ten okres podatnik nie osiągnął żadnego dochodu (przychodu).

Z okoliczności opisanych w pytaniu wynika, że w 2022 r. podatnik zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej. Otrzymał jednak w tym okresie odszkodowanie za szkodę dotyczącą składnika majątku związanego z tą działalnością, która była wynikiem zdarzeń zaistniałych jeszcze w 2021 r. O zaliczeniu takich odszkodowań do przychodów z działalności gospodarczej stanowi wprost art. 14 ust. 2 pkt 12 updof. Z jego regulacji wynika również, że odszkodowanie stanowi przychód w momencie otrzymania.

Mamy zatem do czynienia z sytuacją uzyskania przez podatnika przychodu z działalności gospodarczej w okresie jej zawieszenia. Zgodnie z wcześniejszymi wyjaśnieniami, jeżeli nie wznowi on prowadzenia działalności do końca 2022 r., nie będzie obowiązany do obliczenia i wpłaty zaliczki na podatek od dochodu z działalności, a rozliczenia uzyskanego dochodu (przychodu) dokona dopiero w zeznaniu podatkowym.


Dlaczego my?

 • doświadczenie - ponad 20 lat na rynku oraz różnorodność obsługiwanych branż i form organizacyjnych
 • kompetencje – certyfikat księgowy Ministerstwa Finansów
 • bezpieczeństwo – ubezpieczenie zawodowe biura
 • kompleksowość obsługi - wszelkie działania związane z księgowością, kadrami, płacami i kontaktami z urzędami prowadzone są przez nasze biuro
 • komfort – jedna wizyta w miesiącu w naszym biurze pozwala na zapewnienie pełnej obsługi księgowo-kadrowej
 • oszczędność czasu – zwolnienie z konieczności samodzielnych rozliczeń podatków, składania deklaracji, pilnowania terminów, śledzenia zmieniających się przepisów, a skupienie się na faktycznej działalności przynoszącej dochód firmie
 • oszczędność pieniędzy – koszt wynagrodzenia dla biura za świadczone usługi jest niższy od kosztów zatrudnienia księgowego i wyposażenia go w niezbędne narzędzia do wykonywania pracy (komputer, programy, fachowa literatura, szkolenia, itd.)
 • pełna dyspozycyjność biura – biuro nie choruje, nie przebywa na urlopie

Certyfikat księgowy Ministerstwa Finansów jest gwarancją najwyższych kwalifikacji w zawodzie księgowego.

Współpracując z naszym biurem rachunkowym nie ryzykujesz. Ryzyko popełnionych błędów przejmuje nasz ubezpieczyciel.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.