Co zrobić, jeśli dochód zatrudnionego w firmie zleceniobiorcy w listopadzie 2022 r. przekroczy kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, tj. 120.000 zł? Czy w tej sytuacji powinniśmy w listopadzie pobrać mu zaliczkę na podatek według stawki 12% i 32%, a w grudniu według stawki 32%?

Zleceniodawca, opodatkowując w listopadzie i grudniu 2022 r. dochody z umowy zlecenia, powinien nadal stosować stawkę 12%, chyba że zleceniobiorca złoży mu wniosek o stosowanie stawki 32%.

Nie u każdej grupy podatników osiągnięcie od początku roku dochodu w kwocie przekraczającej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, tj. 120.000 zł, wpływa na rozliczenie podatkowe i wysokość stawki podatkowej stosowanej przez płatnika.

Wysokość osiągniętego dochodu istotna jest u pracowników. U nich od 1 lipca 2022 r. zaliczki na podatek wynoszą:

 • za miesiące, w których dochód podatnika uzyskany od początku roku w tym zakładzie pracy nie przekroczył 120.000 zł - 12% dochodu uzyskanego w danym miesiącu,
 • za miesiąc, w którym dochód podatnika uzyskany od początku roku w tym zakładzie pracy przekroczył 120.000 zł - 12% od tej części dochodu uzyskanego w tym miesiącu, która nie przekroczyła tej kwoty, i 32% od nadwyżki ponad 120.000 zł,
 • za miesiące następujące po miesiącu, w którym dochód podatnika uzyskany od początku roku w tym zakładzie pracy przekroczył 120.000 zł - 32% dochodu uzyskanego w danym miesiącu.

Z kolei u zleceniobiorców, w myśl art. 41 ust. 1 updof, płatnik przy obliczaniu zaliczki na podatek stosuje najniższą stawkę podatkową określoną w skali. Od 1 lipca 2022 r. jest to 12%. W przypadku umowy zlecenia zastosowanie wyższej stawki podatkowej, tj. 32%, możliwe jest wyłącznie na złożony przez podatnika wniosek w tej sprawie (art. 41a updof).

Jeśli więc w sytuacji przedstawionej w pytaniu podatnik osiągnie dochód z umowy zlecenia, którego wysokość od początku roku przekroczy w listopadzie 2022 r. kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, tj. 120.000 zł, to fakt ten nie wpłynie na wysokość stawki podatku stosowanej do opodatkowania tego dochodu. Oznacza to, że zleceniodawca w listopadzie i grudniu 2022 r. od dochodu zleceniobiorcy powinien nadal pobierać zaliczkę na podatek według 12% stawki, chyba że zleceniobiorca złoży wniosek o stosowanie mu 32% stawki podatku. Zleceniodawca jako płatnik nie może z własnej inicjatywy zastosować stawki 32%, nawet jeśli dochody zleceniobiorcy mieszczą się w drugim przedziale skali podatkowej.


Dlaczego my?

 • doświadczenie - ponad 20 lat na rynku oraz różnorodność obsługiwanych branż i form organizacyjnych
 • kompetencje – certyfikat księgowy Ministerstwa Finansów
 • bezpieczeństwo – ubezpieczenie zawodowe biura
 • kompleksowość obsługi - wszelkie działania związane z księgowością, kadrami, płacami i kontaktami z urzędami prowadzone są przez nasze biuro
 • komfort – jedna wizyta w miesiącu w naszym biurze pozwala na zapewnienie pełnej obsługi księgowo-kadrowej
 • oszczędność czasu – zwolnienie z konieczności samodzielnych rozliczeń podatków, składania deklaracji, pilnowania terminów, śledzenia zmieniających się przepisów, a skupienie się na faktycznej działalności przynoszącej dochód firmie
 • oszczędność pieniędzy – koszt wynagrodzenia dla biura za świadczone usługi jest niższy od kosztów zatrudnienia księgowego i wyposażenia go w niezbędne narzędzia do wykonywania pracy (komputer, programy, fachowa literatura, szkolenia, itd.)
 • pełna dyspozycyjność biura – biuro nie choruje, nie przebywa na urlopie

Certyfikat księgowy Ministerstwa Finansów jest gwarancją najwyższych kwalifikacji w zawodzie księgowego.

Współpracując z naszym biurem rachunkowym nie ryzykujesz. Ryzyko popełnionych błędów przejmuje nasz ubezpieczyciel.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.