Co zrobić w sytuacji, w której zamykasz działalność gospodarczą i w ostatnim miesiącu wysyłania JPK_VAT nie posiadasz sprzedaży, jednak uwzględniona została kwota VAT należnego wynikającego ze spisu z natury. W rozliczeniu za miesiąc powstała nadwyżka podatku naliczonego nad należnym. Czy możesz wystąpić o zwrot tej nadwyżki w terminie 60 dni, czy w tej sytuacji zwrot jest możliwy tylko w terminie 180 dni?

Z art. 14 ust. 9a ustawy o VAT (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.) wynika, że osobom fizycznym zaprzestającym wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, obowiązanym na podstawie art. 96 ust. 6 ustawy o VAT do zgłoszenia zaprzestania działalności naczelnikowi urzędu skarbowego przysługuje prawo do zwrotu różnicy podatku wykazanego w deklaracji podatkowej za okres, w którym byli podatnikami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni. Do omawianego zwrotu, jak stanowi art. 14 ust. 9d ustawy o VAT, stosuje się odpowiednio przepisy art. 87 ust. 2 zdanie pierwsze i drugie oraz ust. 7 ustawy. Oznacza to, że co do zasady, zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym z ostatniej deklaracji składanej przez podatnika likwidującego działalność gospodarczą może nastąpić w ciągu 60 dni od dnia złożenia deklaracji.

Taki pogląd znajduje potwierdzenie w interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 10 października 2019 r., nr 0115-KDIT1-1.4012.570.2019.1.MN.

Zatem Czytelnik może otrzymać zwrot różnicy podatku w terminie 60 dni od dnia złożenia deklaracji. W tym celu wystarczające jest wypełnienie przeznaczonych do tego pozycji w części deklaracyjnej JPK_V7M, tj. P_53 - nadwyżka podatku naliczonego nad należnym, P_54 - kwota do zwrotu na rachunek bankowy wskazany przez podatnika, P_57 - zwrot w terminie 60 dni.


Dlaczego my?

  • doświadczenie - ponad 20 lat na rynku oraz różnorodność obsługiwanych branż i form organizacyjnych
  • kompetencje – certyfikat księgowy Ministerstwa Finansów
  • bezpieczeństwo – ubezpieczenie zawodowe biura
  • kompleksowość obsługi - wszelkie działania związane z księgowością, kadrami, płacami i kontaktami z urzędami prowadzone są przez nasze biuro
  • komfort – jedna wizyta w miesiącu w naszym biurze pozwala na zapewnienie pełnej obsługi księgowo-kadrowej
  • oszczędność czasu – zwolnienie z konieczności samodzielnych rozliczeń podatków, składania deklaracji, pilnowania terminów, śledzenia zmieniających się przepisów, a skupienie się na faktycznej działalności przynoszącej dochód firmie
  • oszczędność pieniędzy – koszt wynagrodzenia dla biura za świadczone usługi jest niższy od kosztów zatrudnienia księgowego i wyposażenia go w niezbędne narzędzia do wykonywania pracy (komputer, programy, fachowa literatura, szkolenia, itd.)
  • pełna dyspozycyjność biura – biuro nie choruje, nie przebywa na urlopie

Certyfikat księgowy Ministerstwa Finansów jest gwarancją najwyższych kwalifikacji w zawodzie księgowego.

Współpracując z naszym biurem rachunkowym nie ryzykujesz. Ryzyko popełnionych błędów przejmuje nasz ubezpieczyciel.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.