biala lista podatnikow vat

Od września 2019 r. obowiązuje tzw. biała lista podatników VAT (https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka). Znajdują się na niej informacje dotyczące zarejestrowania, wyrejestrowania oraz statusu podatnika VAT, a także numery rachunków bankowych przedsiębiorców. Na liście nie są uwzględnione prywatne rachunki bankowe, nawet jeśli są wykorzystywane w celach firmowych i zgłoszone w CEiDG.

Czym jest i jakie dane zawiera biała lista podatników VAT?

Biała lista podatników to prowadzony przez szefa KAS elektroniczny wykaz przedsiębiorców:

 • w odniesieniu do których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji albo których wykreślił z rejestru jako podatników VAT;
 • zarejestrowanych jako podatnicy VAT, w tym których rejestracja jako podatników VAT została przywrócona.

Znajdują się na niej informacje dotyczące zarejestrowania, wyrejestrowania oraz statusu podatnika VAT, a także numery rachunków bankowych przedsiębiorców (są to konta wpisane w zgłoszeniu identyfikacyjnym/aktualizacyjnym NIP lub CEIDG). Na białej liście zebrane są rozproszone obecnie informacje. Kontrahenta można wyszukać nie tylko po NIP-ie, lecz także po fragmencie nazwy czy nazwiska podmiotu.

 

Od 01.01.2020 r. dokonując rozliczeń z kontrahentem na kwotę minimum 15 000 zł brutto należy sprawdzić w dniu dokonywania płatności, czy dany kontrahent figuruje na białej liście oraz wykonać przelew na konto widniejące na białej liście. Będą nakładane sankcje za dokonanie płatności na inny rachunek kontrahenta niż ten, który jest wskazany w wykazie. W powyższym zakresie możemy mówić o dwojakiego rodzaju konsekwencjach podatkowych.

W przypadku gdy podatnik przekaże należności kontrahentowi na inny rachunek niż wynikający z białej listy, a kwota przelewu będzie wyższa niż 15 000 zł, nabywca:

 • nie będzie mógł poniesionego wydatku zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu w ramach podatku dochodowego w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji została dokonana przelewem na inny rachunek niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów;
 • będzie ponosił solidarną odpowiedzialność ze sprzedawcą w ramach podatku VAT, jeśli nie ureguluje on podatku VAT od tej transakcji.

Ustawa zakłada jednak wyjątek od powyższej reguły, które niwelują negatywne skutki podatkowe. Mianowicie jeżeli przelew zostanie zrealizowany na rachunek bankowy inny niż wynikający z wykazu podatnik uniknie konsekwencji pod warunkiem zawiadomienia o powyższych fakcie naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury w ciągu 3 dni kalendarzowych od dnia dokonania przelewu.


Dlaczego my?

 • doświadczenie - ponad 20 lat na rynku oraz różnorodność obsługiwanych branż i form organizacyjnych
 • kompetencje – certyfikat księgowy Ministerstwa Finansów
 • bezpieczeństwo – ubezpieczenie zawodowe biura
 • kompleksowość obsługi - wszelkie działania związane z księgowością, kadrami, płacami i kontaktami z urzędami prowadzone są przez nasze biuro
 • komfort – jedna wizyta w miesiącu w naszym biurze pozwala na zapewnienie pełnej obsługi księgowo-kadrowej
 • oszczędność czasu – zwolnienie z konieczności samodzielnych rozliczeń podatków, składania deklaracji, pilnowania terminów, śledzenia zmieniających się przepisów, a skupienie się na faktycznej działalności przynoszącej dochód firmie
 • oszczędność pieniędzy – koszt wynagrodzenia dla biura za świadczone usługi jest niższy od kosztów zatrudnienia księgowego i wyposażenia go w niezbędne narzędzia do wykonywania pracy (komputer, programy, fachowa literatura, szkolenia, itd.)
 • pełna dyspozycyjność biura – biuro nie choruje, nie przebywa na urlopie

Certyfikat księgowy Ministerstwa Finansów jest gwarancją najwyższych kwalifikacji w zawodzie księgowego.

Współpracując z naszym biurem rachunkowym nie ryzykujesz. Ryzyko popełnionych błędów przejmuje nasz ubezpieczyciel.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.