Split Payment - jak działa mechanizm podzielonej płatności

Od 1 listopada 2019 r. przy sprzedaży lub zakupie towarów i usług wykazanych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT (załącznik w wiadomości) powyżej 15 000 zł brutto obowiązkowo trzeba będzie stosować mechanizm podzielonej płatności.

Jakie towary/usługi obejmuje split payment?


Załącznik ten obejmuje m.in.:

 • komputery, telefony, telewizory, konsole do gier, drukarki, aparaty fotograficzne,
 • wyroby stalowe, pręty, rury, druty, złoto, cynk, miedź, aluminium, odpady, surowce wtórne, złom, -usługi budowlane (szeroko rozumiane),
 • części i akcesoria do pojazdów silnikowych,
 • benzyny silnikowe , oleje napędowe,
 • węgiel, koks, brykiet.

 

Jak działa split payment?


Mechanizm podzielonej płatności polega na automatycznym rozdzieleniu wpłaty na dwa konta bankowe. Kwota netto wpływa na podstawowy rachunek firmowy, a kwota VAT na specjalny rachunek VAT w tym samym banku. Rachunek ten jest rachunkiem technicznym, do którego podatnik ma ograniczony dostęp. To znaczy, że środki na nim zgromadzone mogą służyć jedynie do:

 • zapłaty podatku VAT, podatku dochodowego, podatku akcyzowego oraz odsetek od zaległości podatkowych,
 • zapłaty należności celnych oraz odsetek od tych należności,
 • zapłaty składek ZUS,
 • zapłaty kwoty VAT innym kontrahentom.


Split payment obowiązuje jeśli zostaną spełnione cztery warunki:

 • obowiązek podatkowy, dostawa towarów lub świadczenie usług oraz data wystawienia faktury przypada po 31 października 2019 r.,
 • wartość brutto transakcji wynosi minimum 15 000 zł,
 • co najmniej jedna pozycja z faktury została zawarta w załączniku nr 15 do ustawy o VAT,
 • sprzedawca i odbiorca są podatnikami (niezależnie od statusu VAT).

Transakcje mogą być rozliczane tylko w walucie polskiej oraz przez rachunek firmowy.
Przy zapłacie mechanizmem podzielonej płatności można robić przelewy zbiorcze, wówczas w tytule przelewu trzeba (zamiast numeru faktury) wpisać za jaki okres płacimy i zapłacić wszystkie faktury z tego okresu.
W celu zidentyfikowania obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności, na fakturze musi być zawarta informacja „mechanizm podzielonej płatności”. Brak tego sformułowania skutkuje wysokimi sankcjami, a jednocześnie nie zwalnia kupującego z obowiązku dokonania płatności w formie split payment.


Sankcje w VAT po stronie sprzedawcy.


Jeżeli wbrew obowiązkowi sprzedawca nie umieści takiej adnotacji na fakturze będzie musiał zapłacić karę (tzw. dodatkowe zobowiązanie podatkowe) w wysokości 30% kwoty podatku wykazanej na tej fakturze, przypadającej wyłącznie na dostawę towarów lub świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT.
Sprzedawca nie będzie jednak musiał płacić tej sankcji, jeżeli nabywca (mimo braku tej adnotacji na fakturze) zapłaci mu za nią w mechanizmie podzielonej płatności, czyli jeżeli VAT naliczony dot. towarów i usług z załącznika nr 15 trafi na rachunek VAT sprzedawcy.


Sankcje w VAT po stronie nabywcy.


Nabywca ma oczywiście obowiązek zapłacić w systemie podzielonej płatności za fakturę, na której umieszczono adnotację „mechanizm podzielonej płatności” lub jej nie umieszczono a dotyczy towarów lub usług umieszczonych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT.. Jeżeli tego nie zrobi również wobec niego będzie zastosowana sankcja (również zwana dodatkowym zobowiązaniem podatkowym) w wysokości 30% kwoty podatku wykazanej na tej fakturze, przypadającej wyłącznie na dostawę towarów lub świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT.
Analogicznie jak w przypadku sankcji wobec sprzedawcy - sankcja ta (dodatkowe zobowiązanie podatkowe) nie zostanie zastosowana wobec nabywcy (który mimo ww. adnotacji na fakturze nie zapłacił w systemie podzielonej płatności) jeżeli sprzedawca rozliczył całą kwotę podatku wynikającą z tej faktury.


Sankcje w podatku dochodowym u nabywcy.


Płatność powyżej 15 000 zł z niezastosowaniem się do MPP będzie skutkowała brakiem możliwości ujęcia wydatku w kosztach podatkowych.


Likwidacja odwrotnego obciążenia w transakcjach krajowych


W związku z wejściem w życie mechanizmu podzielonej płatności dla usług i towarów z załącznika nr 15 z dniem 1 listopada 2019 r. zostanie zlikwidowane stosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia między podatnikami w transakcjach krajowych.

Dla towarów i usług dotychczasowo objętych odwrotnym obciążeniem należy zastosować odpowiednią stawkę VAT, a faktury nie powinny zawierać zwrotu: „odwrotne obciążenie”. Odwrotne obciążenie zgodnie z przepisami przejściowymi będzie miało zastosowanie w sytuacji, gdy:

 • dostawa towarów lub świadczenie usług wymienionych w załączniku 11 lub 14 do ustawy o VAT nastąpiła przed 01.11.2019 r., a faktura wystawiona po 31.10.2019 r.,
 • dostawa towarów lub świadczenie usług wymienionych w załączniku 11 lub 14 do ustawy o VAT nastąpiła po 31.10.2019 r., a faktura wystawiona przed 01.11.2019 r.


W celu uniknięcia sankcji w podatku VAT i podatku dochodowym najbezpieczniej wszystkie transakcje powyżej 15 000 zł brutto regulować z zastosowaniem płatności split payment na rachunek wskazany przez kontrahenta i zweryfikowany na białej liście.


Dlaczego my?

 • doświadczenie - ponad 20 lat na rynku oraz różnorodność obsługiwanych branż i form organizacyjnych
 • kompetencje – certyfikat księgowy Ministerstwa Finansów
 • bezpieczeństwo – ubezpieczenie zawodowe biura
 • kompleksowość obsługi - wszelkie działania związane z księgowością, kadrami, płacami i kontaktami z urzędami prowadzone są przez nasze biuro
 • komfort – jedna wizyta w miesiącu w naszym biurze pozwala na zapewnienie pełnej obsługi księgowo-kadrowej
 • oszczędność czasu – zwolnienie z konieczności samodzielnych rozliczeń podatków, składania deklaracji, pilnowania terminów, śledzenia zmieniających się przepisów, a skupienie się na faktycznej działalności przynoszącej dochód firmie
 • oszczędność pieniędzy – koszt wynagrodzenia dla biura za świadczone usługi jest niższy od kosztów zatrudnienia księgowego i wyposażenia go w niezbędne narzędzia do wykonywania pracy (komputer, programy, fachowa literatura, szkolenia, itd.)
 • pełna dyspozycyjność biura – biuro nie choruje, nie przebywa na urlopie

Certyfikat księgowy Ministerstwa Finansów jest gwarancją najwyższych kwalifikacji w zawodzie księgowego.

Współpracując z naszym biurem rachunkowym nie ryzykujesz. Ryzyko popełnionych błędów przejmuje nasz ubezpieczyciel.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.