Zwolnienie ze składek ZUS, a koronawirus

W związku z pandemią koronawirusa, przedsiębiorcy (mikroprzedsiębiorcy oraz samozatrudnieni) spełniający kryteria przedstawione w ustawie wchodzącej w skład tzw. Tarczy Antykryzysowej, będą mogli skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek ZUS.

Jakie składki obejmuje zwolnienie?

Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych. Zwolnienie obowiązuje w okresie od 1 marca do 31 maja 2020 r.

Bardzo ważne jest, aby nie opłacać składek za ten okres, gdyż zwolnienie przysługuje tylko od nieopłaconych składek.

Kto może skorzystać ze zwolnienia?

Wniosek o zwolnienie z opłacania składek ZUS mogą składać przedsiębiorcy zgłaszający do ubezpieczenia społecznego do 9 osób (mikroprzedsiębiorcy) oraz przedsiębiorcy, którzy opłacają składki wyłącznie za siebie(samozatrudnieni).

Samozatrudnieni, aby skorzystać ze zwolnienia muszą:

 • prowadzić działalność gospodarczą przed 1 lutego 2020 r.;
 • opłacać składki na ubezpieczenia społeczne bądź zdrowotne;
 • być przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych - wyklucza to skorzystanie ze zwolnienia przez osoby korzystające tzw. ulgi na start;
 • w miesiącu, za który składany jest wniosek ich przychód z działalności nie może być wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r.

Mikroprzedsiębiorcy muszą spełniać następujące warunki:

 • na dzień 29 lutego 2020 r. muszą mieć nie więcej niż 9 osób zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych;
 • muszą być zgłoszeni jako płatnik składek przed 1 lutego 2020 r.

Jak złożyć wniosek?

Aby otrzymać zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek przedsiębiorcy muszą złożyć do ZUS wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek na formularzu RDZ.
Wniosek można złożyć:

 • elektronicznie, za pośrednictwem PUE ZUS;
 • wysyłając go pocztą;
 • w placówce ZUS – zostawiając go w skrzynce na dokumenty.

Wniosek można znaleźć po zalogowaniu się do platformy PUE ZUS w zakładce ,,Płatnik”, następnie w bocznym menu należy wybrać kolejno ,,Dokumenty i Wiadomości” –> ,,Dokumenty robocze”. W kolejnym kroku należy kliknąć przycisk ,,Utwórz nowy” i wybrać wniosek RDZ z listy dostępnych dokumentów.

We wniosku należy podać następujące dane:

 • dane wnioskodawcy;
 • miesiące zwolnienia ze składek;
 • kwotę przychodu w pierwszym miesiącu, za który składany jest wniosek.

Do wniosku dołączone są informacje wymagane przez Komisję Europejską w związku z udzielaną pomocą publiczną. W załączniku tym należy podać dane takie jak: PKD, informacje dotyczące sytuacji ekonomicznej, informacje o już otrzymanej pomocy publicznej w związku z wystąpieniem COVID-19.

Ostatnim dniem składania wniosków do ZUS jest 30 czerwca 2020 r.

O czym jeszcze trzeba pamiętać?

Warunkiem zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek jest przesłanie deklaracji rozliczeniowych lub imiennych raportów miesięcznych należnych za marzec, kwiecień i maj 2020 r. nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 r., chyba że płatnik składek zwolniony jest z obowiązku ich składania (osoby samozatrudnione są zwolnione z obowiązku składania comiesięcznych dokumentów rozliczeniowych).

W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą oraz osób z nimi współpracujących zwolnieniu z obowiązku opłacania podlegają wyłącznie należności z tytułu składek ustalone od obowiązującej ją najniższej podstawy wymiaru tych składek.

Co ważne składki, które uległy zwolnieniu są ewidencjonowane na kontach ubezpieczonych jako opłacone. Ubezpieczonym w czasie umorzenia składek nie przepada również dobrowolne ubezpieczenie chorobowe. Zachowane zostaje też prawo ubezpieczonych oraz ich członków rodziny zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego, do świadczeń zdrowotnych.

Według obecnych informacji z ZUS skorzystanie ze zwolnienia z opłacania składek wyklucza skorzystanie z dofinansowania do wynagrodzeń pracowników.

W razie jakichkolwiek pytań lub problemów, zachęcamy do kontaktu z biurem telefonicznie lub mailowo. Udzielimy odpowiedzi i pomożemy w każdej kwestii 🙂

Źródło: https://ksiegowosc.infor.pl/

 


Dlaczego my?

 • doświadczenie - ponad 20 lat na rynku oraz różnorodność obsługiwanych branż i form organizacyjnych
 • kompetencje – certyfikat księgowy Ministerstwa Finansów
 • bezpieczeństwo – ubezpieczenie zawodowe biura
 • kompleksowość obsługi - wszelkie działania związane z księgowością, kadrami, płacami i kontaktami z urzędami prowadzone są przez nasze biuro
 • komfort – jedna wizyta w miesiącu w naszym biurze pozwala na zapewnienie pełnej obsługi księgowo-kadrowej
 • oszczędność czasu – zwolnienie z konieczności samodzielnych rozliczeń podatków, składania deklaracji, pilnowania terminów, śledzenia zmieniających się przepisów, a skupienie się na faktycznej działalności przynoszącej dochód firmie
 • oszczędność pieniędzy – koszt wynagrodzenia dla biura za świadczone usługi jest niższy od kosztów zatrudnienia księgowego i wyposażenia go w niezbędne narzędzia do wykonywania pracy (komputer, programy, fachowa literatura, szkolenia, itd.)
 • pełna dyspozycyjność biura – biuro nie choruje, nie przebywa na urlopie

Certyfikat księgowy Ministerstwa Finansów jest gwarancją najwyższych kwalifikacji w zawodzie księgowego.

Współpracując z naszym biurem rachunkowym nie ryzykujesz. Ryzyko popełnionych błędów przejmuje nasz ubezpieczyciel.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.