PPK - Wszystko, co musisz wiedzieć

W związku z wejściem w dniu 01.01.2021 r. obowiązku wdrożenia PPK  w firmach zatrudniających poniżej 20 pracowników poniżej zebrałam podstawowe informacje dotyczące wdrożenia PPK dla firm zatrudniających pracowników i osoby na umowy cywilnoprawne.

Podstawowe informacje na temat PPK

- termin na zawarcie umowy o zarządzanie PPK z instytucją finansową to 23.04.2021 r. (możliwe do wyboru instytucje finansowe są wymienione m.in. na stronie https://www.mojeppk.pl/lista-instytucji-finansowych.html),

- termin na zawarcie umowy o prowadzenie PPK to 10.05.2021 r.,

- nie musi wprowadzać PPK m.in. mikroprzedsiębiorca, któremu wszystkie osoby zatrudnione złożyły deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat, oczywiście do momentu, gdy którakolwiek z zatrudnionych osób wyrazi chęć przystąpienia do PPK,

- osoby zatrudnione to osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę i umowy cywilnoprawnej, od której obowiązkowo odprowadzane są składki na ubezpieczenia społeczne,

- osoby uprawnione do przystąpienia do PPK, to osoby zatrudnione w wieku 18-55 lat; natomiast osoby przekraczające górną granicę, ale mają mniej niż 70 lat, mogą przystąpić do PPK dobrowolnie,

- nowo zatrudnione osoby mogą przystąpić do PPK dopiero po upływie 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął trzymiesięczny (90 dni) okres zatrudnienia,

- podstawą do obliczenia składki jest podstawa do naliczenia składek na FUS od wynagrodzeń należnych osobom zatrudnionym,

- źródła wpłat do PPK :

 • pracodawca 1,5% obligatoryjnie i do 2,5% dobrowolnie,
 • pracownik 2% obligatoryjnie i do 2% dobrowolnie,
 • wpłata powitalna  z funduszu socjalnego w wysokości 250,00 zł,
 • dopłata roczna w wysokości 240,00 zł.

- osoby zatrudnione, które zdecydują się na przystąpienie do PPK mogą w każdej chwili zrezygnować z PPK i w każdej chwili do niego ponownie przystąpić,

- osoby rezygnujące z przystąpienia do PPK muszą złożyć na piśmie deklarację rezygnacji; deklaracja ta musi zawierać własnoręczny podpis pracownika,

- pracodawca zobowiązany jest do poinformowania pracowników o korzyściach płynących z przystąpienia do PPK, a w przypadku rezygnacji przez osobę zatrudnioną z PPK o konsekwencjach takiej rezygnacji,

- wybór instytucji finansowej należy do pracodawcy w porozumieniu ze związkami zawodowymi lub z reprezentacją pracowniczą; jeżeli nie dojdzie do porozumienia miesiąc przed datą końcową podpisania umowy o zarządzanie, to taką instytucję wybiera sam pracodawca.

 

Skąd czerpać więcej informacji na temat PPK?

Polecam zapoznanie się ze stroną .www.mojeppk.pl Informacje, które są tam zawarte, są przekazane w naprawdę przystępny sposób.

Można również skorzystać z infolinii PPK : 800 775 775.

Na stronie www.mojeppk.pl można też zapisać się na bezpłatne szkolenia z wdrażania PPK. Na szkoleniach można zadawać pytania. Szkolenia odbywają się dosyć często i prowadzone są przez ekspertów PPK.

Strona  www.mojeppk.pl oferuje również różnego rodzaju ulotki i inne informacje o PPK z możliwością pobrania i przekazania ich np. pracownikowi lub do własnego użytku.


Dlaczego my?

 • doświadczenie - ponad 20 lat na rynku oraz różnorodność obsługiwanych branż i form organizacyjnych
 • kompetencje – certyfikat księgowy Ministerstwa Finansów
 • bezpieczeństwo – ubezpieczenie zawodowe biura
 • kompleksowość obsługi - wszelkie działania związane z księgowością, kadrami, płacami i kontaktami z urzędami prowadzone są przez nasze biuro
 • komfort – jedna wizyta w miesiącu w naszym biurze pozwala na zapewnienie pełnej obsługi księgowo-kadrowej
 • oszczędność czasu – zwolnienie z konieczności samodzielnych rozliczeń podatków, składania deklaracji, pilnowania terminów, śledzenia zmieniających się przepisów, a skupienie się na faktycznej działalności przynoszącej dochód firmie
 • oszczędność pieniędzy – koszt wynagrodzenia dla biura za świadczone usługi jest niższy od kosztów zatrudnienia księgowego i wyposażenia go w niezbędne narzędzia do wykonywania pracy (komputer, programy, fachowa literatura, szkolenia, itd.)
 • pełna dyspozycyjność biura – biuro nie choruje, nie przebywa na urlopie

Certyfikat księgowy Ministerstwa Finansów jest gwarancją najwyższych kwalifikacji w zawodzie księgowego.

Współpracując z naszym biurem rachunkowym nie ryzykujesz. Ryzyko popełnionych błędów przejmuje nasz ubezpieczyciel.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.