Rozliczenie subwencji PFR
🔔PRZEDSIĘBIORCO!!!🔔
 
ROZPOCZĄŁ SIĘ PROCES UMARZANIA SUBWENCJI Z PFR.💲💲💲
 
📢WNIOSEK O UMORZENIE NALEŻY ZŁOŻYĆ W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE 10. DNI PO UPŁYWIE ROKU OD OTRZYMANIA SUBWENCJI.📢
 
Każda firma, która otrzymała subwencję z PFR w ramach Tarczy Finansowej 1.0 ma 10 dni roboczych po upływie roku od wypłaty subwencji na złożenie wniosku o jej częściowe lub całkowite umorzenie. 🔔Bardzo ważne - sprawdzając datę wypłaty subwencji należy pamiętać, że rozpatrujemy datę pierwszej wypłaty, nawet jeżeli na nasze odwołanie, wysokość subwencji została podwyższona i w terminie późniejszym została wypłacona pozostała część należnej nam kwoty.
 
Złożenie wniosku o umorzenie subwencji nie wydaje się skomplikowane😃.
Bank, za pośrednictwem którego przedsiębiorca ubiegał się o subwencję, w swoim serwisie transakcyjnym na 10 dni roboczych przed upływem roku od wypłaty subwencji udostępnia uzupełniony przez PFR wniosek o umorzenie subwencji. Możemy dane podane przez PFR zweryfikować ze stanem faktycznym, a ewentualne rozbieżności wyjaśnić z ZUS-em lub US. Przez te pierwsze 10 dni wniosku nie możemy edytować, a jedynie sprawdzać poprawność zawartych w nim danych. Dopiero w momencie, gdy upłynie rok od przekazania nam środków finansowych, możemy nanosić ewentualne poprawki w udostępnionym nam formularzu. 🔔Na naniesienie poprawek lub zaakceptowanie wniosku uzupełnionego przez PFR mamy 10 dni roboczych po upływie roku od dnia wypłaty subwencji. W tym terminie musimy wysłać prawidłowy wniosek do PFR🔔.
 
Konieczność złożenia oświadczenia i sposób w jaki należy to zrobić zawarty jest mi.in. w par. 3 pkt. 4 i 5 umowy subwencji finansowej.
Terminowe rozliczenie subwencji jest dla przedsiębiorców bardzo ważne, gdyż w par. 3 pkt 4 umowy subwencji zawarta jest informacja, że „W przypadku niezłożenia przez Przedsiębiorcę we wskazanym terminie oświadczenia o rozliczenie subwencji finansowej Przedsiębiorca będzie zobowiązany zwrócić subwencję finansową w całości”.
 
🔔UWAGA!!! Przedsiębiorcy, którzy reprezentują branże najbardziej poszkodowane ograniczeniami, mogą ubiegać się o 100% umorzenie subwencji, bez konieczności spełnienia warunku o utrzymaniu zatrudnienia😃. Całkowite umorzenie otrzymanych kwot subwencji dotyczy tylko tylko tych, którzy prowadzą działalność wyrażoną określonym kodem PKD (wykaz PKD poniżej).
17.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury;
18.12.Z Pozostałe drukowanie;
18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku;
18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi;
46.42.Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia;
47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.72.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach;
47.76.Z Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt
domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
47.81.Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na
straganach i targowiskach
47.82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na
straganach i targowiskach;
47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i
targowiskach;
49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany;
55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania;
55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania;
56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne;
56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne;
56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych
(katering);
56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna;
56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów;
59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów
telewizyjnych;
59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i
programami telewizyjnymi
59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów
telewizyjnych
59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów;
59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;
73.11.Z Działalność agencji reklamowych;
74.20.Z Działalność fotograficzna;
77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego;
79.11.A Działalność agentów turystycznych;
79.11.B Działalność pośredników turystycznych;
79.12.Z Działalność organizatorów turystyki;
79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych;
79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej;
79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej
niesklasyfikowana;
82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;
85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej;
85.59.A Nauka języków obcych;
85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna;
86.90.D Działalność paramedyczna;
90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych;
90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych;
90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych;
91.02.Z Działalność muzeów;
93.11.Z Działalność obiektów sportowych;
93.12.Z Działalność klubów sportowych;
93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej;
93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem;
93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki;
93.29.A Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie
innych form rozrywki lub rekreacji
93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;
96.01.Z Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich;
96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej
W celu dodatkowych wyjaśnień warto zajrzeć na stronę Polskiego Funduszu Rozwoju (szkolenia, infolinia, informacje).
 

Dlaczego my?

  • doświadczenie - ponad 20 lat na rynku oraz różnorodność obsługiwanych branż i form organizacyjnych
  • kompetencje – certyfikat księgowy Ministerstwa Finansów
  • bezpieczeństwo – ubezpieczenie zawodowe biura
  • kompleksowość obsługi - wszelkie działania związane z księgowością, kadrami, płacami i kontaktami z urzędami prowadzone są przez nasze biuro
  • komfort – jedna wizyta w miesiącu w naszym biurze pozwala na zapewnienie pełnej obsługi księgowo-kadrowej
  • oszczędność czasu – zwolnienie z konieczności samodzielnych rozliczeń podatków, składania deklaracji, pilnowania terminów, śledzenia zmieniających się przepisów, a skupienie się na faktycznej działalności przynoszącej dochód firmie
  • oszczędność pieniędzy – koszt wynagrodzenia dla biura za świadczone usługi jest niższy od kosztów zatrudnienia księgowego i wyposażenia go w niezbędne narzędzia do wykonywania pracy (komputer, programy, fachowa literatura, szkolenia, itd.)
  • pełna dyspozycyjność biura – biuro nie choruje, nie przebywa na urlopie

Certyfikat księgowy Ministerstwa Finansów jest gwarancją najwyższych kwalifikacji w zawodzie księgowego.

Współpracując z naszym biurem rachunkowym nie ryzykujesz. Ryzyko popełnionych błędów przejmuje nasz ubezpieczyciel.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.